Oferta

  • przeglądy techniczne, konserwację, legalizację i naprawę sprzętu pożarniczego (także u klienta) kompleksową obsługę techniczną obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej
  • zaplanowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego w obiekcie
  • oznakowanie fotoluminescencyjnymi znakami bezpieczeństwa dróg i wyjść ewakuacyjnych, gaśnic, hydrantów, przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu itp.
  • pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów na zgodność z wymaganiami Rozp. Ministra Spraw Wew. i Admin. z dn.7 czerwca 2010 r.
  • zabezpieczanie przeciwpożarowe imprez, spotkań, wystaw
  • szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów użyteczności publicznej (budynki biurowe, kina, teatry, centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.)
  • kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • uzgadnianie projektów i wydawanie opinii przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • napełnianie zbiorników dwutlenkiem węgla, wymianę butli gazów technicznych i wypożyczanie urządzeń do napełniania balonów z butlą z helem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oferujemy Państwu kompleksową pomoc związaną z usługami instalacyjno – konserwacyjnymi systemów sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, systemów oddymiania klatek schodowych, wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych, automatyki bram i okien przeciwpożarowych.

Pomiary szczelności źródeł czujek izotopowych.

Aparatura Dozymetryczna RK-100 Polon-Alfa Wykonujemy wymagane przepisami Prawa Atomowego pomiary szczelności źródeł promieniotwórczych izotopowych czujek dymu. Wykonujemy montaż, demontaż, magazynowanie oraz neutralizację (utylizację) izotopowych czujek dymu.