Usługi

Świadczymy szeroki zakres usług. Oferujemy kompleksowe rozwiązania od projektu po wykonanie i konserwację, doradztwo i stały nadzór w dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa.

Jak możemy Ci pomóc?

Przeglądy okresowe

Wykonujemy przeglądy okresowe i konserwację oraz  naprawy sprzętu gaśniczego na podstawie posiadanych autoryzacji  producentów podręcznego sprzętu gaśniczego.

Instalacja sprzętu gaśniczego

Określimy zalecane lokalizacje oraz wykonamy instalację podręcznego sprzętu gaśniczego.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Zajmujemy się profesjonalnym oznakowaniem dróg ewakuacyjnych według wszelkich obowiązujących norm.

Badania zbiorników ciśnieniowych

Oferujemy badania okresowe zbiorników ciśnieniowych według zaleceń UDT.

Pomiary wydajnościowe

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienia sieci hydrantowych i hydrantów.

Badanie węży pożarniczych

Oferujemy badania ciśnieniowe węży pożarniczych.

Impregnacja środkami ogniochronnymi

Oferujemy impregnację lakierami i farbami ogniochronnymi.

Dystrybucja sprzętu p.poż.

Zajmujemy się dystrybucją sprzętu przeciw pożarowego ze składów fabrycznych producentów.

Instrukcje bezpieczeństwa p.poż.

Oferujemy wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Wykonujemy przeglądy i pomiary systemów sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia ewakuacyjnego. 

Przeglądy i konserwacja systemów detekcji gazu

Oferujemy przeglądy i konserwację systemów detekcji gazu.

Przeglądy drzwi i bram pożarowych

Świadczymy usługi przeglądowe drzwi i bram pożarowych.

Możemy Ci pomóc!
Zadzwoń do nas!